Eksperci do zadań specjalnych

Ponad 200 konsultantów biznesowych i technologicznych

Międzynarodowe doświadczenie

Obsługa klientów m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Belgii, Rosji, USA

Rozwiązania mobilne

Pierwszy polski partner SAP w obszarze SAP Mobile Applications

Nowoczesne przedsiębiorstwo z potencjałem

Tytuł Najlepszego Dostawcy IT dla Przemysłu, znak jakości Swissstandards.pl, certyfikat Dynamiczna Firma

Dołącz do Hicron!

Projektuj nowoczesne rozwiązania IT dla najbardziej wymagających firm

Strona Hicron używa plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu lub brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookies na tym urządzeniu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Zrozumiałem

Roll-out systemu SAP ERP

Spółka HICRON posiada kompetencje w realizacji projektów typu rollout wyróżniające ją na tle innych partnerów SAP. Wdrożenia SAP ERP typu roll-out polegają na przeniesieniu rozwiązania wzorcowego SAP ERP (template SAP), wdrożonego dla jednej ze spółek grupy kapitałowej, na inne spółki w ramach tejże grupy. Szeroka wiedza HICRON na temat funkcjonowania firm za granicą, ich modelu biznesowego oraz łatwość pracy w międzynarodowym środowisku przekładają się na wysoką sprawność realizacji projektów typu rollout.

 Klienci HICRON, którzy zdecydują się wdrożyć system SAP roll-out mogą liczyć na realne zyski m.in. dzięki: 

  • Zastosowaniu modelowych procesów biznesowych, które są projektowane dla całej grupy kapitałowej, nie zaś każdej spółki z osobna. Zaoszczędzony w ten sposób czas można spożytkować na realizację innych celów biznesowych.
  • Wykorzystaniu gotowej i przetestowanej implementacji SAP ERP (rozwiązanie oparte na istniejącym systemie produktywnym w danym kraju) lub wdrożeniu SAP tamplate (model zbudowany w oparciu o sprawdzone praktyki z kilku krajów, w których działa dana grupa kapitałowa).
  • Swobodnemu przepływowi know-how między oddziałami – korzystanie z jednego rozwiązania usprawnia proces realizacji projektu.
  • Scentralizowaniu infrastruktury technicznej i powiązanej z nią obsługi.

Konsultanci HICRON mają świadomość zagrożeń związanych z projektami roll-out. W związku z tym planując wdrożenie typu roll-out wykonują analizę:

Specyfiki prawnej kraju w którym planowane jest wdrożenie

  • Otoczenie prawno-księgowe warunkujące procesy gospodarcze musi zostać uwzględnione w planowanym rozwiązaniu SAP ERP. Dotyczy to w szczególności uwarunkowań podatkowych i regulacji dotyczących wystawiania dokumentów księgowych, np. faktur, korekt, korekt do korekt.

Specyfiki biznesowej kraju którego dotyczy roll-out SAP

  • Przy przenoszeniu wzorcowego modelu biznesowego warto rozważyć jego modyfikację o elementy specyficzne dla określonych krajów. Sytuacja gospodarcza i powszechnie przyjęte zasady prowadzenia biznesu mogą utrudniać, a nawet uniemożliwiać użycie wzorca SAP.

Uwarunkowań technicznych

  • Funkcjonowanie scentralizowanego działu IT dedykowanego do obsługi wielu krajów wiąże się z restrykcjami w zakresie dostosowywania oprogramowania SAP ERP do potrzeb w danym kraju. Zdalna współpraca z centrum kompetencyjnym w centrali, odpowiedzialnym za wprowadzanie zmian, może okazać się niewystarczająca.

Transferu wiedzy

  • Krótki czas i napięty harmonogram wdrożeń SAP typu roll-out jest utrudnieniem dla przepływu wiedzy do nowych docelowych użytkowników systemu. Często komplikującym faktem jest także brak pełnego wsparcia konsultantów działających na rynku lokalnym – posiadających pełną i potwierdzoną wieloma udanymi wdrożeniami wiedzę biznesowo-prawną specyficzną dla danego kraju. HICRON pomaga zapewnić dostępność wszystkich zasobów.

Powyższe problemy rozwiązuje zaangażowanie we wdrożenie lokalnej firmy konsultingowej, która dostarczy wiedzy na temat np. przepisów prawa i zasad prowadzenia biznesu w danym kraju. HICRON, uczestnicząc we wdrożeniach SAP ERP typu roll-out, zaleca zrealizowanie fazy Gap Analysis przed rozpoczęciem prac projektowych. Analiza ta ma na celu ustalenie optymalnego zakresu wdrożenia oraz wskazanie tych obszarów systemu, w których warto zmodyfikować wzorzec o wymogi lokalne. Podejście projektowe HICRON gwarantuje możliwość zbudowania odpowiedniego harmonogramu i planu działań, których podjęcie usprawni realizację projektu SAP ERP.
 

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać z nami współpracę lub uzyskać więcej informacji na temat naszej działalności, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.