Eksperci do zadań specjalnych

Ponad 200 konsultantów biznesowych i technologicznych

Międzynarodowe doświadczenie

Obsługa klientów m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Belgii, Rosji, USA

Rozwiązania mobilne

Pierwszy polski partner SAP w obszarze SAP Mobile Applications

Nowoczesne przedsiębiorstwo z potencjałem

Tytuł Najlepszego Dostawcy IT dla Przemysłu, znak jakości Swissstandards.pl, certyfikat Dynamiczna Firma

Dołącz do Hicron!

Projektuj nowoczesne rozwiązania IT dla najbardziej wymagających firm

Strona Hicron używa plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu lub brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookies na tym urządzeniu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Zrozumiałem

HICRON Demand Planning

Demand Planning jest opracowanym przez HICRON rozszerzeniem systemu SAP, stosowanym między innymi przez Porsche AG do planowania popytu i zarządzania nim. Na podstawie danych dotyczących np.: wielkości sprzedaży, wartości zamówień, kosztów produkcji, mocy produkcyjnych, wąskich gardeł, rozwiązanie Demand Planning pozwala na tworzenie zaawansowanych planów sprzedaży i produkcji oraz ich weryfikację zarówno w długim, jak i w krótkim okresie.

Wielowymiarowe raportowanie
Planowanie wielkości sprzedaży i ustalanie na tej podstawie wielkości popytu na czynniki wytwórcze to tylko jedno z zadań rozwiązania Demand Planning. Drugim jest usprawnienie procesu weryfikacji realizacji zakładanych planów. Dynamiczne raporty dostępne w tramach rozwiązania Demand Planning umożliwiają porównywanie zakładanych wyników sprzedaży z faktycznie osiągniętymi. Na tej podstawie generowana jest informacja np. na temat wykorzystania mocy produkcyjnych, uwzględniana przy sporządzaniu kolejnych planów. W zestawieniu analizowane są zarówno zamówienia od klientów już zrealizowane, potwierdzone do realizacji, a także nie potwierdzone jeszcze zapotrzebowania, z możliwością filtrowania wg zaproponowanych kryteriów (pewność realizacji, produkt, zakład produkcyjny, region, klient, okres planowania, dystrybutor itp.).

Przykładowe raporty dostępne w ramach rozwiązania Demand Planning to:
- zamówienia wpływające w poszczególnych okresach
- sprzedaż między producentem a dystrybutorem
- sprzedaż fakturowana do klienta końcowego
- storna zamówień ze strony klientów
- stan zamówień ze strony klientów
- bieżący zapas na poziomie asortymentu
- jednostki planowania na poziomie producenta/dystrybutora
- korekty jednostek planowanych w okresie
- porównanie wersji planowania: aktywnej z roboczą, sprzedaży planowanej ze zrealizowaną

Wyniki prognoz i analiz przedstawiane są nie tylko w postaci tabel z danymi, lecz również dynamicznych wykresów umożliwiających wizualizację danych. Dane do sporządzania raportów i prognoz pobierane są z systemu SAP ERP. Rozwiązanie pozwala na integrację kluczowych informacji dotyczących sprzedaży i produkcji, pobieranych z systemu ERP oraz innych aplikacji wykorzystywanych przez klienta.

Planowanie produkcji i sprzedaży z zastosowaniem rozwiązania Demand Planning odbywa się na dwóch poziomach:
- produktów – osoba analizująca dane otrzymuje narzędzie ułatwiające określenie jakie towary będą produkowane dla określonych klientów, w jakiej ilości, w jakich zakładach produkcyjnych/regionach itp. na podstawie danych historycznych i informacji o bieżących możliwościach produkcyjnych.
- czasu planowania – planowanie wielkości sprzedaży i produkcji odbywa się w horyzoncie planowania zdefiniowanym przez klienta, z możliwością wprowadzania zmian w planach. Co więcej, istnieje możliwość wprowadzenia funkcjonalności umożliwiającej zablokowanie funkcji modyfikowania planów np. na 3 miesiące wprzód. W ten sposób można tworzyć deklaracje do realizacji składane przez osoby zajmujące się planowaniem sprzedaży.

Dla jakich firm?
Przykładem firmy, która z powodzeniem korzysta z rozwiązania Demand Planning wdrożonego przez HICRON jest Porsche AG. Rozwiązanie Demand Planning jest jednak odpowiedzią na potrzeby każdej firmy, która potrzebuje narzędzia umożliwiającego rzetelne planowanie produkcji i sprzedaży. Są to przedsiębiorstwa, które:
- ze względu na ceny czynników produkcji lub niemożność ich długiego składowania chcą wprowadzić optymalizację zakupów surowców w długim okresie,
- działając w warunkach bardzo dużej konkurencji planują sprzedaż bardzo dokładnie, chcą wprowadzić kontrolę realizacji planów sprzedaży, bacznie obserwować trendy kształtujące się na rynku i przygotowywać się na jego zachowania,
- ze względu na specyfikę produkcji nie mogą sobie pozwolić na brak planowania. Są to np. firmy o drogiej produkcji jednostkowej, produkcji reglamentowanej (np. przy produkcji dóbr luksusowych, których ilość jest ograniczana), jak również o produkcji masowej i produkcji wielu towarów (firmy nie mogące sobie pozwolić na produkcję towarów na które będzie mniejszy zbyt, ze względu na ograniczony dostęp do surowców, stratę miejsca na magazynie, zajęcie mocy produkcyjnych itp.),
- posiadają kilkupoziomowy system zarządzania sprzedażą typu: producent, przedstawiciele krajowi, przedstawiciele regionalni. W takich firmach występuje konieczność formułowania planów sprzedaży w jednym narzędziu dostępnym z każdego poziomu zarządzania sprzedażą.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe informacje na temat rozwiązania HICRON Demand Planning, możliwości jego wykorzystania w Państwa Firmie oraz korzyści, jakie ze sobą niesie, prosimy o kontakt z HICRON.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać z nami współpracę lub uzyskać więcej informacji na temat naszej działalności, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.