Po 3 latach inwestycji w Business Intelligence najnowsza wersja SAP BusinessObjects 4.0 ujrzała światło dzienne. Jest ona nie tylko bardziej nowoczesna, ale także bardziej przyjazna dla użytkownika.

Najnowsza wersja zawiera szereg wspomagających funkcjonalności i usprawnień. Oto niektóre z nich:

  • Pełniejsza integracja z Business Warehouse.
  • Advanced Analysis – nowe narzędzie zastępujące dotychczasowy SAP BusinessObjects Voyager.
  • Możliwość wyboru między SAP Crystal Reports 2011 oraz SAP Crystal Reports Enterprise..
  • Nowe funkcje w ramach Web Intelligence. Jedną z nich jest bezpośrednie połączenie z BEx Query poprzez BICS, dające pełną funkcjonalność w ramach struktur i hierarchii.
  • SAP Business Objects Xcelsius..
  • SAP Business Objects Live Office,.

Najnowsza wersja SAP Business Objects 4.0. z pewnością niesie dużo lepszą integrację z pakietem SAP BW, tworząc kompletne rozwiązanie SAP Business Intelligence. Zmiany zostały wprowadzone nie tylko w wyglądzie narzędzi, ale przede wszystkim w ich wewnętrznej sferze – funkcjonalności i budowie. Wiele funkcji, których do tej pory brakowało, lub działały w niedostateczny sposób, zostało udoskonalonych, czyniąc pracę z narzędziem łatwiejszą i przyjemniejszą.