Wraz z początkiem stycznia bieżącego roku spółka Hicron rozpoczęła współpracę z firmą KPPD SA (Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego) w Szczecinku. Zakres współpracy obejmuje realizację projektu podniesienia wersji systemu oraz kompleksową opiekę serwisową.

Projekt upgrade dotyczy podniesienia wersji systemu SAP ERP do ECC 6.06, a także hurtowni danych (SAP Business Warehouse – SAP BW), której wersja zostanie podniesiona do 7.31. W ramach projektu konsultanci Hicron zaproponują klientowi nowe funkcjonalności, które będą mogły przejąć funkcję realizacji części procesów biznesowych, zastępując niektóre skomplikowane rozszerzenia systemowe.

Doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów, znajomość najnowszych wersji SAP oraz metodyka i podejście do realizacji upgrade’ów SAP – to trzy elementy, które były dla nas istotne przy wyborze partnera. Od pierwszego etapu ofertowego firma Hicron najlepiej spełniała stawiane przez nas wymagania. Po pierwsze, konsultanci Hicron mają na swoim koncie liczne projekty tego typu, z czego najbardziej złożony były ostatnie, między innymi ten prowadzony w spółce Play. Ponadto przekonała nas argumentacja przedstawicieli spółki przy prezentowaniu zalecanego przez Hicron podejścia procesowego, zakładającego rozpoczęcie prac upgrade od strony technicznej, a potem przejście do fazy upgrade’u funkcjonalnego – mówi Piotr Podgórski, IT Manager i kierownik projektu upgrade po stronie KPPD.

Oprócz realizacji projektu upgrade, od stycznia 2013 roku firma Hicron przejęła odpowiedzialność za wsparcie pracowników KPPD w obsłudze SAP świadcząc firmie usługę serwisu aplikacyjnego. Wsparcie obejmuje wszystkie biznesowe obszary działania firmy, a więc: finanse i księgowość, kontroling, zarządzanie środkami trwałymi, gospodarkę materiałową, sprzedaż i dystrybucję, zarządzanie kadrami.

Konsultanci Hicron służą także pomocą w obsłudze hurtowni danych i procesów związanych z raportowaniem i analityką, nadzorują wszelkie prace programistyczne ABAP, a od lutego 2013 roku prowadzić prace Basis we wszystkich obszarach biznesowych.

W ramach serwisu producenta SAP (SAP maintenance) konsultanci Hicron są odpowiedzialni za dostarczanie i instalowanie aktualizacji systemu SAP ERP, a także usuwanie ewentualnych problemów w jego eksploatacji, wynikających z wad kodu źródłowego dostarczonego przez SAP. Zakres usług serwisu systemu SAP w firmie KPPD określają warunki SAP Enterprise Support.